Workshops volwassenen

Op aanvraag organiseer ik kleinschalige (maximaal 4 volwassenen) bijeenkomsten, waarin ouders van dove en slechthorende kinderen welkom zijn.

Indien gewenst en mogelijk kunnen ook volwassen slechthorenden/doven elkaar bij mij ontmoeten en van elkaar leren.
Kinderen en ouders kunnen ook van andere dove/slechthorende volwassenen leren.
Mooiere rolmodellen kun je niet hebben!

Ook hier kunnen diverse thema’s behandeld worden op een soortgelijke manier als bij de workshops voor kinderen gebeurt.
Aanbod en vorm in overleg; er is veel mogelijk!

Jullie maken gebruik van mijn expertise en ervaringsdeskundigheid
Jullie worden gezien en gehoord in wie jullie zijn en mogen er zijn  met al jullie vragen en onzekerheden.

Kleinschalig; fijn voor de communicatie voor mij, maar ook voor de inbreng van jullie eigen ervaringen.