Achtergrond en CV

Werk-gerelateerde opleidingen:

2016:                    Post-HBO-opleiding ‘Kindercoach in het onderwijs’ (certificaat)
2012:                    NmG+ gebarencursus binnen NSDSK (certificaat jaarlijks herbeoordeeld)
2010:                    Docenteninstructie NmG AB1 (certificaat)
2006:                    Cursus ‘Startende trainer’ (certificaat)
1992 – 1996:       HBO-SPH (diploma)
1995:                     Gordon-cursus (certificaat)
1987 – 1990:      MDGO-AW(diploma).Knipoog15 (2).jpg

Relevante werkervaring: maart 2010 – heden
Pedagogisch begeleider op een peutergroep voor
dove en slechthorende kinderen binnen de NSDSK te Haarlem

maart 2010 – maart 2011
Pedagogisch medewerker op een peutergroep voor dove en slechthorende kinderen binnen Pento SGB-MON te Leeuwarden

februari 2004 – februari 2010
Arbeidsconsulent/jobcoach bij Werkpad te Zwolle/Groningen/Leeuwarden. Bemiddelen en coachen van dove en slechthorende cliënten. Voor verschillende opdrachtgevers stelde ik trajectplannen op met als doel de cliënt zo spoedig mogelijk in een passende functie aan de slag te laten gaan. Bij begeleiding op de werkplek heb ik als jobcoach veel cliënten kunnen ondersteunen in het omgaan met hun slechthorendheid/doofheid op de werkplek.

Daarvoor en ernaast diverse (inval-)functies in diverse zorginstellingen en vrijwilligerswerk bij verschillende verenigingen voor zowel kinderen, jongeren, gehandicapten en niet-gehandicapten.

Ik werk met heel veel plezier 2 dagen op een behandelgroep voor dove en slechthorende peuters. Samen met het werk als kindercoach is dit voor mij een perfecte mix van zelfstandig werken i.c.m. een baan met collega’s.
Zowel binnen mijn werksetting als daarbuiten volg ik regelmatig cursussen, workshops of woon ik lezingen bij:

2016:             Juridische aspecten bij ouderschap, gezag en scheiding

2016:             Intercollegiale feedback

2016:              Siméa: Anders werkt! Siméa: Cultuursensitief werken Siméa:
Wielewalen; buiten ervaringsgericht werken

2015:              Ouderbetrokkenheid, ouderparticipatie en motivatie

2015:              Executieve functies bij dove en slechthorende kinderen

2013:              TOM (Theorie of Mind) bij dove en slechthorende kinderen

2013:             NmG+-cursus met certificaat (nog steeds geldig)

2013:             Sociaal-emotionele ontwikkeling bij dove en slechthorende kinderen

2012:             Toekomst v/h onderwijs aan kinderen met een auditieve beperking

2011:              Siméa: Emotioneel functioneren van peuters met een CI Siméa: CI
en ouder-kindinteractie

2011:              EHBO bij kinderen (certificaat nog steeds geldig)

Ik bezoek daarnaast regelmatig FODOK-dagen of CI-bijeenkomsten om passende lezingen te volgen en zo o.a. de ontwikkelingen te volgen op het gebied van slechthorendheid, kinderen (en hun ontwikkeling), hulpmiddelen en allerlei daar aanverwante zaken.
Dit zal ik altijd met plezier blijven doen.

Binnen de kindercoachopleiding heb ik mij sterk gericht op de zorg en behoeften van kinderen in de basisschoolleeftijd.
Deze groep vraagt een andere benadering, waarbij ik het boeiend en verrijkend vind met hen in gesprek te gaan, de samenwerking op te zoeken en naast hen te gaan staan. Op deze manier wil ik met hen mee denken en hen ondersteunen en begeleiden in hun worsteling in het omgaan met hun problemen.
Hierbij vind ik het belangrijk om uit te gaan van verbindende communicatie, waarbij ik naar het kind kijk en luister zonder oordeel.
Vol oprechte aandacht en ervan uitgaand dat gedrag wat het kind op dat moment vertoont het beste gedrag is van dat moment.
Dat daarachter altijd kwaliteiten zitten die het kind in kan zetten voor een eigen persoonlijke groei.

Tijdens de Kindercoach-opleiding bleek dat mijn kracht ‘m zit in dat verbindend communiceren en het bespreekbaar maken van lastige onderwerpen.
Ook bleek ik sterk te zijn in het sturen van groepsgesprekken, waar een ieder goed tot zijn recht komt.
Als kindercoach wil ik mij ook blijven bijscholen en zal ik ook regelmatig workshops volgen en bijeenkomsten bijwonen.

Hobby’s zijn (beach-)volleybal, fietsen, koken/bakken, haken en samenzijn met ons gezin, waar sportief bezig zijn onderdeel is van ons leven.